!!!Figyelem rendelet változás történ 2021/04/01 hatállyal az alább közölt információk változhattak!!!

 

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program, amelyhez a 27 EU-tagállam közül 24 csatlakozott, köztük hazánk, Magyarország is. Brüsszel reményei szerint a rendszer segíthet a diákok egészségesebb étrendre nevelésében és abban, hogy minél kevesebb gyerek legyen túlsúlyos. Jelenleg 22 millióra becsülik a túlsúlyos iskolások számát az EU-ban, közülük több mint 5 millióan minősülnek elhízottnak, és ez a létszám várhatóan minden évben négyszázezerrel fog emelkedni. Az egészségesebb táplálkozás nagymértékben segíthet a probléma megoldásában.

Az iskolaprogram előnyös hatását növelni lehet, ha a gyümölcsosztást olyan tudatosító és oktatási intézkedések kísérik, amelyekből a gyermekek megtudhatják, miért fontos helyes táplálkozási szokásokat kialakítani. Az iskolagyümölcs-program célja, hogy helyes étkezési szokások kialakítására ösztönözze a fiatalokat, ők ugyanis a tanulmányok szerint többnyire később is kitartanak e szokások mellett.

 

Figyelem! Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásához elengedhetetlen a rendeletek áttanulmányozása. Jelen tájékoztató nem helyettesíti azt, mivel nem tartalmaz minden, az iskolagyümölcs-programra vonatkozó információt, csupán figyelemfelhívásra szolgál!

 

1. Mi a program célja?

Az általános iskolák 1-6. évfolyamos tanulóival megkedveltesse a zöldségeket, gyümölcsöket, ezáltal hosszú távon emelje a korosztály zöldség-, gyümölcsfogyasztását, így hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelemhez.

2. Kik a program kedvezményezettjei?

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében a köznevelési törvény 10. §-a szerinti általános iskola, a köznevelési törvény 7. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1–6. évfolyamán és a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc – évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 5. és 6. évfolyamán tanuló diákok.

A kiosztás során megmaradt termékek  7. és 8. évfolyam számára kiosztható.

Figyelem! A program keretében támogatott terméket csak a kedvezményezettek részére szabad kiosztani. A támogatott terméket ki kell osztani a kedvezményezetteknek, (nem elegendő pl. a terméket tartalmazó ládát az iskola bejáratánál elhelyezni, és a tanulóra bízni, hogy elveszi-e az aznapi adagot).

3. Kik lehetnek az iskolagyümölcs és zöldség szállítói?

A zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek, a termelői szervezetek társulásai és termelők vagy kizárólag az előbbiek tulajdonában lévő vállalkozás akik előzetes Kincstári jóváhagyással rendelkeznek.

Figyelem! Az Kincstár az iskolagyümölcs-programban való részvételre jogosult szállítók listáját közzé teszi a honlapján. A Kincstár csak az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program való részvételre jogosult szállítóval kötött megállapodást fogadja el (támogatja).

4. Kik köthetik meg a szállítókkal a megállapodást?

A 2013/2014. tanévtől kezdődően a megállapodásokat a köznevelési intézmények fenntartói jogosultak megkötni akár 3 tanévre is.

5. Melyik szállítóval köthet a fenntartó megállapodást?

A fenntartóknak pontosan rendelet által definiált  kiválasztási eljárás kővetően a  iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program való részvételre jogosult szállítóval köthet megállapodást.

6. Az iskolagyümölcs-program keretében, milyen időszakokban szállíthatnak terméket?

A program 4 ún. teljesítési időszakból áll, amelyek a 2019/2020. tanévben a következők:

 

I. időszak  2019.09.02 – 2019.09.29.
II. időszak  2019.09.30 – 2019.12.15.
III. időszak 2020.01.13 – 2020.03.29.
IV. időszak 2020.03.30 – 2020.05.03.

Az egyes teljesítési időszakokon belül teljes heteket kell szállítani (legalább a kiosztási gyakoriságnak megfelelő számú tanítási/foglalkozási napból álljon a hét).

Tanítási évenként legalább 3 teljesítési időszakban kell szállítani. Az I. és a IV. időszakban legalább 3 hétig, míg a II. és a III. időszakban legalább 8 hétig kell terméket szállítani.

7. Mennyi gyümölcsöt, zöldséget kaphatnak a tanulók?

Tanulónként hetente legalább 2, legfeljebb 4 adag termék adható.

Figyelem! Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az alma – függetlenül attól, hogy egész vagy szeletelt – egyféle terméknek számít. A termék kiosztásánál a tanulók esetleges ételallergiájára figyelemmel kell lenni!

Az egyes teljesítési időszakokban választható termékeket az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 1. melléklete tartalmazza. A sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az esetben foglalható bele a megállapodásba, ha azt darabolt, fogyasztásra előkészített és a mellékletben előírt adagonként csomagolt áruként szállítják.

8. Mennyi támogatást kap a szállító az egy héten kiszállított termékekre?

A támogatás bruttó 200 Ft/hét/fő maximum, amely a termékek értékén felül tartalmazza az áfa-t, valamint az egész éves ellátást (hűtőtárolást) és a kis létszámú iskolákhoz történő kiszállítást is lehetővé tevő logisztikai költségeket (beleértve egyes termékeknél a darabolás, illetve az adagonként történő csomagolás költségeit is, hogy a közvetlenül fogyasztásra alkalmas legyen).

A támogatást a szállító kérelmezi az Kincstárnál-nál a leszállított termékekről a fenntartó nevére kiállított számla alapján. A Kincstár közvetlenül a szállító részére fizeti ki a támogatást. A fenntartónál azonban könyvelési feladat jelentkezik.

9. Milyen kommunikációs feladatai vannak az iskolának?

Iskolagyümölcs-plakát elhelyezése a köznevelési intézmény főbejáratánál (a program teljes időtartama alatt kinn kell tartani a plakátot).

Javasolt továbbá lehetősége szerint a szülők egyéb módon való tájékoztatása. Pl.: Iskola saját honlapján szerepelteti, hogy részt vesz az iskolagyümölcs-programban.

10. Hogyan lehet jelentkezni az iskolagyümölcs-programra?

A köznevelési intézmény fenntartójának megállapodást kell kötni a legtöbb pontot elérő, az Kincstár által jóváhagyott szállítóval. 

A fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként (KLIK esetén Járásonként) csak egy kérelmezővel köthet megállapodást.

A fenntartó eltérő köznevelési intézmények (KLIK esetén Járásonként) vonatkozásában más-más kérelmezővel is köthet megállapodást.

A Kincstár a megállapodás jóváhagyásáról hozott döntését minden év augusztus 31-ig közli a szállítóval. A szállító köteles értesíteni a fenntartót a megállapodás jóváhagyásáról és a jóváhagyott termékmennyiségekről. 

11. A hiányzások kezelése

A hiányzó tanulók termékét ki lehet osztani a jelenlevő tanulóknak

- a napi adag növelésével;

- a heti gyakoriság növelésével azon a napon, amikor egyébként nem történne termékkiosztás;

- a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével.

- akár a 7-8. évfolyam részére is.

FELADATOK

Fenntartó:

- Beszállítói ajánlatok pontozása a legtöbb pontot elérő beszállítókijelölése.

- Nyilvántartás vezetése, dokumentálása (Beszállítók pontozásáról és a pontozás alapját képező dokumentumok), melyet 5 évig meg kell őrizni.

- A megállapodás megkötése a szállítóval.

- Könyvelés.

- Minőségi kifogás esetén a Kincstár értesítése.

- Közreműködés a program helyszíni ellenőrzése során.

- Kérésre közreműködés a program értékelésében.

Köznevelési intézmény:

- A termék átvétele, átmeneti tárolása a tanulóknak való kiosztásig.

- A termék kiosztása a tanulóknak (a közétkeztetéstől eltérő időpontban).

- Plakát elhelyezése a főbejáratnál.

- Nyilvántartás vezetése (a programban és a kísérő intézkedésben résztvevő tanulók számáról és a kiosztott termék mennyiségéről), a nyilvántartásokat 5 évig meg kell őrizni.

- Selejtezési jegyzőkönyv vezetése.

- Minőségi kifogás esetén jegyzőkönyv felvétele.

- Közreműködés a program helyszíni ellenőrzése során.

- Kérésre közreműködés a program értékelésében.

Figyelem! A nyilvántartás vezetéséhez az adatlapot a módosult.

Szállító:

- A programban szállítóként való részvétel jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az Kincstárhoz-hoz.

- Beszállítói ajánlatot kell tenni a fenntartónak.

- Megállapodás megkötése a köznevelési intézmény fenntartójával.

- A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem benyújtása az Kincstár-hoz.

- A fenntartó tájékoztatása a megállapodás Kincstár általi jóváhagyásáról/elutasításáról és a jóváhagyott termékmennyiségekről.

- A termék kiszállítása és átadása a köznevelési intézménynek (legalább heti egyszeri szállítás).

- Kommunikáció (plakát elkészíttetése és átadása a köznevelési intézménynek).

- Adminisztráció

 

Határidők:

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program népszerűsítő plakát elhelyezése az közoktatási intézmények főbejáratánál az első szállítást követő 15 napon belül.

 

A leírás egyes elemeiben eltérhet a jelenleg hatályos előírásoktól, ezért kérem, hogy alaposan tanulmányozza át az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról szóló rendeletet. Jelen összefoglaló a 18/2019. (V. 10.) AM rendeletet alapján lett összeállítva.